parafia w niemczu pod wezwaniem

Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych

Informacja o parafii

Historia

POCZĄTEK

Początkowo Niemcz przynależał do Parafii Narodzenia NMP w Osielsku. Ówczesny proboszcz Parafii w Osielsku ks. Kan. Henryk Mross podjął starania dotyczące pobudowania kaplicy w Niemczu. Pierwsza Msza Św. na placu budowy i poświęcenie krzyża, została odprawiona

16 kwietnia 1990 r. Pierwsze Msze w kaplicy zaczęto odprawiać w 1996 r. Po powstaniu diecezji bydgoskiej 25 marca 2004 r., ks. Bp Jan Tyrawa – Ordynariusz nowej diecezji na prośbę proboszcza ks. Prałata Stanisława Skonieczki, ustanowił 15 maja 2004 r. Niemcz samodzielną Parafią. Prośba ta była motywowana coraz większą ilością osób wprowadzających się do Niemcza. Pierwszym proboszczem został ks. Mirosław Goślinowski.

BUDOWA

Rozbudowę kościoła i dom parafialny zaprojektował mgr inż. Arch. Zbigniew Włodkowski. Po zatwierdzeniu przez Radę Parafialną i Kurię Diecezjalną w Bydgoszczy, budowę domu parafialnego i rozbudowę świątyni rozpoczęto 27 sierpnia 2005 r. Prac budowlanych podjęła się firma Pana Wiesława Ochocińskiego z Osielska. Inspektorem nadzoru został Pan mgr inż. Zbigniew Rybak. Wielkie zainteresowanie i zaangażowanie miejscowej wspólnoty uwidoczniły się przy pracach związanych z budową. W listopadzie 2005 r. zostały zalane fundamenty domu parafialnego.

3 czerwca 2006 r. ks. Bp Jan Tyrawa dokonał wmurowania Kamienia Węgielnego. Kamień Węgielny pochodzi z fundamentów Katedry Bydgoskiej zbudowanej 1502 r.

Prace budowlane przebiegały tak sprawnie, że we wrześniu po 13 miesiącach ukończono budowę domu parafialnego. W 2007 r. postawiono ściany świątyni i ukończono zakładanie dachu na kościele. W 2008 r. rozebrano ścianę nośną dzielącą stary i nowy kościół, założono wszystkie instalacje oraz tynki na ścianach świątyni. Posadzka granitowa i nowe ławki pojawiły się w 2008 r. Tego roku na ścianach świątyni pojawiły się stacje drogi krzyżowej, wykonane przez Pana Piotra Badziąga a także chrzcielnica wykonana przez Pana Michała Kubiaka.

Całe wnętrze kościoła i jego wyposażenie zaprojektował Pan Maciej Świtała. W roku 2010 pojawił się w prezbiterium główny ołtarz z tabernakulum i figurą NMP Wspomożycielki Wiernych, patronki parafii. Figurę wykonał Pan Mariusz Białecki.

Wykonano również ołtarz ofiarny, ambonę i krzesła.

W 2011 roku w planach budowlanych jest zrobienie elewacji na kościele i domu parafialnym, postawienie nowego ogrodzenia oraz posadzenie zieleni wokół świątyni.

Wszystkim, którzy swoją modlitwą, ofiarą pieniężną, pracą wspierają budowę Domu Bożego składam serdeczne „Bóg zapłać”.

Proboszcz

Nabożeństwa

Pontifex Twitter

projekt i wykonanie www.subeli.com