pod wezwaniem

Najświętszej Maryi Panny

Wspomożycielki Wiernych

o parafii
msze Święte w niedziele:08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00

Słowo na Niedzielę


Błogosławieństwa... Inna miara, inna mądrość, inne wartościowanie. U Jezusa wygrywa ten, kto traci, a kto traci, ten wygrywa. Bóg jednak wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców - powie poźniej Św. Paweł. Szczęśliwy ten, kto umie się dzielić, kto umie przebaczać, kto ma czyste serce. Szczęście - to nie tylko mieć, ile być. Być z Bogiem i być z drugim człowiekiem.

Tym się różnimy od innych religii. Oto nowy program Jezusa. Program także dla mnie. Amen.

Mt 5, 1-12

Ogłoszenia parafialne

Numer rachunku bankowego: 13 8142 1033 0002 9391 2000 0001

Katechezy dla dorosłych

w Parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w NiemczuGłosi ks. Prof. Bogdan Czyżewski
Wydarzenia, które zmieniły Kościół i świat
Dzieje Kościoła i świata są ze sobą związane, przez co wpływają na siebie. Chociaż niektóre z nich zaistniały wiele wieków temu, zostawiły swój trwały ślad i przyczyniły się do zmian związanych z postrzeganiem chrześcijaństwa i przeżywaniem wiary. Celem katechez jest zapoznanie się z różnego rodzaju wydarzeniami jakie miały miejsce w historii i zmieniły znacząco życie Kościoła oraz dzieje świata. Wybór był trudny, chodziło jednak o najbardziej znaczące z nich i pokazanie, że współczesna ich ocena nie zawsze jest zgodna z faktami, jakie zaistniały w historii. Nasze spotkania, tradycyjnie już w formie multimedialnej, odbywają się w Niemczu w parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych przy ul. Ks. Henryka Mrossa 1 po wieczornej Mszy św. około godz. 19.00.
Serdecznie zapraszamKs. Bogdan Czyżewski

Plan katechez

Msze Święte w niedziele

08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00

Msze Święte w dni powszednie


Spowiedź

Nabożeństwa stałe

Biuro parafialne

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE: 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00