Katechezy

Jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba…

Wj 3,6

Wielkie postacie Starego Testamentu

Św. Augustyn w jednym ze swoich dzieł sformułował ciekawą zasadę, że Nowy Testament zapowiedziany został w Starym, a Stary staje się zrozumiały w

świetle Nowego. Idąc za tym wskazaniem warto przyjrzeć się niektórym wielkim postaciom biblijnym, z którymi spotykamy się podczas niedzielnych

Mszy św., kiedy odczytywane są w Liturgii słowa fragmenty zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Nie poprzestaniemy tylko na ich biografiach, ale przede

wszystkim zapytamy o rolę jaką spełniali w dziejach Narodu Wybranego i o znaczenie jakie przypisywali im pisarze Kościoła pierwszych wieków.

Zapraszam serdecznie na kolejny cykl katechez, tak jak w poprzednich latach, w formie multimedialnej. Odbywać się będą w Niemczu w parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych przy ul. Ks. Henryka Mrossa 1 po wieczornej Mszy św. około godz. 19:00.

Serdecznie zapraszamKs. Bogdan Czyżewski

Plan katechez