pod wezwaniem

Najświętszej Maryi Panny

Wspomożycielki Wiernych

Msze Święte w niedziele:08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00

Słowo na Niedzielę


Każdy bywa kuszony do złego i nie ma w tym nic karygodnego. Rzecz w tym, by nie ulec pokusie, a nawet ją jeszcze pokonać. Pokazał to jasno Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, mówiąc: Idź precz, szatanie! Zapamiętajmy także upomnienie Jezusa: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.

Mk 1,12-15

Ogłoszenia parafialne

Numer rachunku bankowego: 13 8142 1033 0002 9391 2000 0001

Msze Święte w niedziele

08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00

Msze Święte w dni powszednie


Spowiedź

Nabożeństwa stałe

Biuro parafialne

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE: 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00