pod wezwaniem

Najświętszej Marii Panny

Wspomożycielki Wiernych

Niedziela Palmowa

Dziś słyszymy radosne "Hosanna", a w Wielki Piątek - okrutne "Ukrzyżuj Go". Jakże zmienni jesteśmy. Jak nie można na nas polegać. Tylko Bóg jest wierny. Trzymajmy z Nim. I to tym bardziej, im bardziej jest zapomniany. Tylko wtedy będziemy dla innych oparciem.

Informacje diecezjalne i parafialne

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujący liturgię.

I. Sakrament Pokuty

Spowiedź wielkanocna w kościele w Niemczu: w sobotę 4 kwietnia od 10.00 do 17.00 oraz w Wielkim Tygodniu od poniedziałku do soboty w godzinach od 15.00 do 17.00. Spowiedź odbywać się będzie w dwóch zakrystiach, zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności i mając na uwadze zarządzenia władz państwowych.

Na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca 2020).

II. Wielki Tydzień i Święte Triduum Paschalne

 1. Niedziela Palmowa. Pamiątka wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Wszystkie obrzędy odbędą się wewnątrz kościoła. Transmisja Mszy Świętej z kościoła w Niemczu online o godzinie 11.00.
 2. Wielki Czwartek. Msza Św. Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00. Biorą w niej udział tylko kapłani i asysta liturgiczna. Nie będzie obmycia nów i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Najświętszy Sakrament pozostanie w tabernakulum. Msza Św. będzie transmitowana z Niemcza online.
 3. Wielki Piątek. Liturgia Męki Pańskiej o godzinie 18.00. Podczas Adoracji Krzyża pocałunek zastąpiony będzie przyklęknięciem. Osoby, które będą uczestniczyły w nabożeństwie przez środki masowego przekazu mogą również krzyż adorować poprzez przyklęknięcie. Nie będzie w kościele Grobu Pańskiego. Po nabożeństwie wystawienie na ołtarzu Najświętszego Sakramentu i możliwość adoracji z zachowaniem przepisów państwowych - jednorazowo w kościele tylko 5 osób. Możliwość adoracji od 8.00 do 17.00 z zachowaniem przepisu państwowego - 5 osób w kościele. W nabożeństwie możemy uczestniczyć online z kościoła w Niemczu - godz. 18.00
 4. Wielka Sobota. Z powodu przepisów administracyjnych, nie jest możliwa tradycyjna forma błogosławieństwa pokarmów z Wielką Sobotę. Błogosławienia pokarmów może dokonać podczas śniadania wielkanocnego ojciec, matka bądź inny członek rodziny. Tekst modlitwy poświęcenia podany na końcu ogłoszeń parafialnych. Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu od 8.00 do 20.00 z zachowaniem przepisu państwowego - 5 osób w kościele.
 5. Wigilia Paschalna o godzinie 21.00 będzie sprawowana tylko wewnątrz kościoła z asystą liturgiczną. Na zakończenie Liturgii nie ma procesji rezurekcyjnej. Msza Święta będzie transmitowana online z kościoła w Niemczu o godzinie 21.00.
 6. Niedziela Zmartwychwstania. Msze Św. o godzinie 9.00, 11.00, 12.30 i 18.00. Może w nich uczestniczyć tylko po 5 osób. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję. Msza Święta z kościoła w Niemczu o godzinie 11.00 będzie transmitowana online.
 7. Pierwsza Komunia Święta zostaje przeniesiona z 17 maja na 27 września 2020 r.

Modlimy się każdego dnia

"Aby udało się jak najszybciej opanować epidemię, przywrócić zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus dotarł"

Modlitwa:

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.

Matko, uzdrowienie chorych - módl się za nami.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 • Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
  • Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
 • Wszyscy odpowiadają:
  • Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
 • Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
  • 1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
  • Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
 • Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
  • Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
 • Wszyscy:
  • Amen.
 • Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
  • Uczniowie poznali Pana. Alleluja
 • Wszyscy Przy łamaniu chleba.
  • Alleluja
  • Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
 • Wszyscy:
  • Amen.

Nabożeństwa

W niedziele i święta

O 9:00, 11:00 (również on-line), 12:30 i 18:00

W dni powszednie

 • Poniedziałek: 08:00
 • Pozostałe dni tyg 18:00

Nabożeństwa stałe

 • wtorek o 18:00 - do św.Jana Pawła II
 • środa o 18:00- do NMP Wspomożycielki Wiernych
 • czwartek o 18:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

Spowiedzi

 • Pół godziny przed każdą Mszą Świętą
 • W 1-szy piątek miesiąca 16:00 - 18:00

Numer rachunku bankowego: 13 8142 1033 0002 9391 2000 0001