O parafii

Rzymsko-Katolicka Parafia NMP Wspomożycielki Wiernych w Niemczu

ul. Ks. Henryka Mrossa 1

86-032 Niemcz

Duszpasterze

Proboszcz:

Wikariusz:

  • Ks. Andrzej Marmurowicz
  • tel.: 534 681 213

telefon stacjonarny: 52 3282126

Numer rachunku bankowego: 13 8142 1033 0002 9391 2000 0001

Patron

Matka Boża Wspomożycielka Wiernych

W ikonografii

Matka Boża Wspomożycielka Wiernych w ikonografii i rzeźbie przedstawiana jest w całej postaci z atrybutami królowej. Na lewym ramieniu trzyma Dzieciątko, które ma szeroko rozpostarte rączki, jakby chciało ogarnąć nimi każdą istotę ludzką i cały świat. W prawej ręce Matka Boża trzyma wielkie berło zakończone krzyżem. Ten sposób ukazania Matki Bożej wyraża Jej godność Królowej Wszechświata i Wspomożycielki Wiernych. Berłem Jej władzy jest pośrednictwo w osiągnięciu przez człowieka daru, jakim jest sam Chrystus, którego trzyma na ramieniu.

Rys historyczny

Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa. Wraz z rozwojem kultu Matki Zbawiciela, wśród wiernych pojawiła się ufność w Jej przemożną przyczynę u Boskiego Syna i nakazywała uciekać się do Niej we wszelkich potrzebach życia. Tytuł Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci.

W historii Kościoła słowa "Wspomożycielka" użył po raz pierwszy św. Efrem, diakon i największy poeta syryjski, doktor Kościoła († 373). Napisał on wprost, że "Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych". W tym samym czasie św. Grzegorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła († ok. 390) nazwał Maryję Wspomożycielką rodzaju ludzkiego. Napisał, że jest Ona "nieustanną i potężną Wspomożycielką". Z treści pism doktorów Kościoła wynika, że przez słowo "Wspomożycielka" rozumieli oni wszelkie formy pomocy, jakich Matka Boża udziela i może udzielić. Tak więc pierwotne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jako do Wspomożycielki zawierało w sobie przekonanie wiernych o wszechpośrednictwie łaski za przyczyną Matki Bożej, co oznacza, że Maryja jest Szafarką Bożych łask.

Krajem najżywiej rozwiniętego kiedyś kultu Wspomożycielki była Bawaria. Pierwszy kościół pod wezwaniem Wspomożycielki w Bawarii stanął w Pasawie w roku 1624. Zasłynęła w nim rychło figura Matki Bożej, kopia obrazu Cranacha - pątnicy witają Ją okrzykiem: Maria hilf! (Maryjo, wspomagaj!).

7 października 1571 r. oręż chrześcijański odniósł decydujące zwycięstwo nad flotą turecką, która zagrażała bezpośrednio desantem Italii. Na pamiątkę tego zwycięstwa papież św. Pius V włączył do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie "Wspomożenie wiernych, módl się za nami".

12 września 1683 r. król Jan III Sobieski rozgromił pod Wiedniem Turków. W podziękowaniu Matce Bożej za to zwycięstwo, papież bł. Innocenty XI w roku 1684 zatwierdził w Monachium, przy kościele Św. Piotra, bractwo Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, które niebawem zostało podniesione do rangi arcybractwa.

W roku 1816 tytuł Matki Bożej Wspomożenia Wiernych wszedł urzędowo do liturgii Kościoła. Papież Pius VII ustanowił święto Matki Bożej pod tym wezwaniem na dzień 24 maja, jako podziękowanie Najświętszej Maryi Pannie, że właśnie tego dnia, uwolniony z niewoli Napoleona, mógł szczęśliwie powrócić na osieroconą przez szereg lat stolicę rzymską.

Wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki był salezjanin, prymas Polski, kardynał August Hlond. Nie mniej żarliwym apostołem Maryi Wspomożycielki był jego następca, kardynał Stefan Wyszyński. Dzięki jego staraniom 5 września 1958 roku Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej prośbę o wprowadzenie święta Maryi Wspomożycielki Wiernych w liturgicznym kalendarzu polskim. Episkopat chciał w ten sposób podkreślić, że naród polski nie tylko wyróżniał się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny, ale że może również wymienić wiele dat ze swojej historii, w których doznał Jej szczególniejszej opieki.

Historia

Początek

Początkowo Niemcz przynależał do Parafii Narodzenia NMP w Osielsku. Ówczesny proboszcz Parafii w Osielsku ks. Kan. Henryk Mross podjął starania dotyczące pobudowania kaplicy w Niemczu. Pierwsza Msza Św. na placu budowy i poświęcenie krzyża, została odprawiona

16 kwietnia 1990 r. Pierwsze Msze w kaplicy zaczęto odprawiać w 1996 r. Po powstaniu diecezji bydgoskiej 25 marca 2004 r., ks. Bp Jan Tyrawa – Ordynariusz nowej diecezji na prośbę proboszcza ks. Prałata Stanisława Skonieczki, ustanowił 15 maja 2004 r. Niemcz samodzielną Parafią. Prośba ta była motywowana coraz większą ilością osób wprowadzających się do Niemcza. Pierwszym proboszczem został ks. Mirosław Goślinowski.

Budowa

Rozbudowę kościoła i dom parafialny zaprojektował mgr inż. Arch. Zbigniew Włodkowski. Po zatwierdzeniu przez Radę Parafialną i Kurię Diecezjalną w Bydgoszczy, budowę domu parafialnego i rozbudowę świątyni rozpoczęto 27 sierpnia 2005 r. Prac budowlanych podjęła się firma Pana Wiesława Ochocińskiego z Osielska. Inspektorem nadzoru został Pan mgr inż. Zbigniew Rybak. Wielkie zainteresowanie i zaangażowanie miejscowej wspólnoty uwidoczniły się przy pracach związanych z budową. W listopadzie 2005 r. zostały zalane fundamenty domu parafialnego.

3 czerwca 2006 r. ks. Bp Jan Tyrawa dokonał wmurowania Kamienia Węgielnego. Kamień Węgielny pochodzi z fundamentów Katedry Bydgoskiej zbudowanej 1502 r.

Prace budowlane przebiegały tak sprawnie, że we wrześniu po 13 miesiącach ukończono budowę domu parafialnego. W 2007 r. postawiono ściany świątyni i ukończono zakładanie dachu na kościele. W 2008 r. rozebrano ścianę nośną dzielącą stary i nowy kościół, założono wszystkie instalacje oraz tynki na ścianach świątyni. Posadzka granitowa i nowe ławki pojawiły się w 2008 r. Tego roku na ścianach świątyni pojawiły się stacje drogi krzyżowej, wykonane przez Pana Piotra Badziąga a także chrzcielnica wykonana przez Pana Michała Kubiaka.

Całe wnętrze kościoła i jego wyposażenie zaprojektował Pan Maciej Świtała. W roku 2010 pojawił się w prezbiterium główny ołtarz z tabernakulum i figurą NMP Wspomożycielki Wiernych, patronki parafii. Figurę wykonał Pan Mariusz Białecki.

Wykonano również ołtarz ofiarny, ambonę i krzesła.

W 2011 roku w planach budowlanych jest zrobienie elewacji na kościele i domu parafialnym, postawienie nowego ogrodzenia oraz posadzenie zieleni wokół świątyni.

Wszystkim, którzy swoją modlitwą, ofiarą pieniężną, pracą wspierają budowę Domu Bożego składam serdeczne „Bóg zapłać”.